• Tin buồn: Thầy Đặng văn Hiền (Giáo sư Lư Hóa) từ trần

  Tin buồn
  Hội Ái Hửu Petrus Kư Bắc Cali nhận được tin buồn

  Thầy Đặng Văn Hiền
  Pháp danh Nguyên Hảo
  (Giáo sư Lư Hóa Trường Petrus Trương Vĩnh Kư)
  đă mệnh chung ngày 11.09.2012 tại Virginia / USA, hưởng thọ 78 tuổi
  Hội Ái Hữu Petrus Kư / Bắc Cali thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.
  Nguyện cầu hương linh của Thầy sớm về miền Tịnh Độ !